Rätt utredningskompetens

Ett bra visselblåsarsystem kräver bra utredare som kan bedöma de ärenden som kommer in. Att ha rätt kompetens med ständig tillgänglighet internt är både en utmaning och en kostnad.

Lanteros upplägg erbjuder tillgång till specialiserad kompetens i form av oberoende advokater, vilket gör att Lanteros kunder kan hålla en hög kvalitet på utredningarna och få snabb tillgång till kompetens, utan att det kostar förrän det finns ärenden att utreda.