Gör det enkelt att arbeta seriöst med visselblåsarfunktionen

Ett visselblåsarsystem med ett seriöst upplägg signalerar en vilja att ta tag i problem och kan långsiktigt bidra till tillit och högt i tak inom organisationen. Lantero erbjuder en premiumlösning med enkel hantering och tillgång till utredningshjälp av oberoende advokater.

Skicka rekommenderat e-brev

Varför ett visselblåsarsystem?

Nyheter / Blogg

14 april, 2021

Skillnader i nationell implementering

Implementeringen av EU:s visselblåsardirektiv skiljer sig åt en del mellan länderna. Ett exempel är vilka ärenden som kan rapporteras med skydd av …

7 april, 2021

Lång väg kvar för implementering av EU-direktiv

I december i år ska det nya EU-direktivet om visselblåsning vara implementerat i nationell lagstiftning inom unionen. Många länder ligger dock efter …

23 mars, 2021

Dyster utveckling kring mutor i Sverige

Sedan 2010 har Institutet mot mutor löpande samlat in och sammanfattat rättsfall om mutbrott. Syftet är bland annat att ge en bild av hur korruption …

För ett litet bolag som oss är det inte möjligt att alltid ha rätt utredare tillgängliga internt.

VD, byggbolag

Hans spelberoende utgjorde en säkerhetsrisk, eftersom han ansvarade för känsliga beslut.

Personaldirektör på svensk kommun

Om vi inte hade haft utredningen från den externa advokaten så hade ärendet sopats under mattan.

Utredare inom en större intresseorganisation

Ett urval av våra kunder

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.