Skydd för interna handläggare

När anställda ska utreda kollegor och chefer uppstår risker kopplat till relationer och beroendeställningar.

Lanteros stödsystem skapar ramar för hanteringen och gör det lättare att agera korrekt om man väljer att hantera utredningarna internt. Ett viktigt skydd för den som ska utreda ett ärende är möjligheten att engagera en utomstående advokat när ett ärende innebär uppenbara jävsrisker.