Bakgrund

Lantero har sedan 2014 tillhandahållit visselblåsarsystem som kombinerar enkelhet i hanteringen med sofistikerade lösningar för ärendehandläggning.

Den övergripande idén bakom Lantero är att knyta samman kompetenser och tillgänglighet för att samtidigt uppnå flödeseffektivitet och resurseffektivitet. Genom IT-lösningar knyts behov till tillgängliga experter med fokus på användarvänlighet.

Genom att vara spindeln i nätet kan Lantero alltid erbjuda oberoende utredare, välja de bästa och mest ändamålsenliga IT-lösningarna och arbeta med lagrings- och säkerhetsrutiner som tar hänsyn till GDPR, ISO27000, Cloud Act och andra frivilliga eller regulatoriska omständigheter.

Lantero arbetar med Norden som bas, men har också närvaro i andra delar av världen genom kunder och partnersamarbeten.

För maximal säkerhet och användarvänlighet bygger Lanteros lösning på FlexiteBPMS, en lösning med över 400 000 licensierade användare i Sverige.

Lantero arbetar med dedikerade servrar hos driftpartnern GleSYS, som arbetar med ett högt säkerhetsmedvetande, svenska datacenter och en tydlig miljöprofil.

logo
logo