Kund hos Lantero

Lantero vill göra det enkelt att arbeta seriöst med visselblåsarfunktionen. Vi utgår från era förutsättningar och behov så att ni får det stöd ni behöver för att uppnå era mål.

Rapportering och anonymitetsskydd ser snarlika ut för de flesta av våra kunder, medan önskemålen kring utredningsstöd varierar mer.

Oavsett era behov hjälper Lantero till med:

  • en plan för implementeringen
  • ett färdigt informationspaket
  • genomgångar och instruktioner

På så sätt blir det enkelt för kunden att snabbt få lösningen på plats.

Vi kan tillmötesgå de flesta önskemål, alltifrån olika språkversioner och rapportering per telefon, till sammanställd statistik eller webbaserat utbildningsmaterial.

Kundreferenser