Grundare

Petter Tiger

Civ. ek. och vd Lantero

Petter är entreprenör och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, examensår 2002. Han har jobbat med strategiskt kommunikations- och organisationskulturarbete inom många olika typer av bolag.

Petter Tiger

Karl-Oskar Brännström

Jur. Kand. och verksamhetsutvecklare

Karl-Oskar är IT-entreprenör och utbildad jurist från Handelshögskolan i Göteborg med examensår 2003. Han har en lång erfarenhet av digitalisering av affärsprocesser med följsamhet mot lagstiftning, standarder och interna policies.

Karl-Oskar Brännström