Blogg

Lantero kommenterar utvecklingen inom branschen och tipsar om vidare läsning. 

Kommentar debattartikel om upphandling

21 november, 2019

Mårten Blix och Henrik Jordahl vid IFN har skrivit en  debattartikel  i Di om hur upphandlingar kan förbättras. Den huvudsakliga slutsatsen är att det finns värden med att tillåta en högre grad av subjektivitet från upphandlare, men att …

Läs mer

Korruption i fördelning av utbildningsplatser - lärdomar

20 november, 2019

TV-programmet Kalla Fakta har granskat tandläkarutbildningen på KI och den särskilda antagningskvot som gör att man kan komma in utan hänsyn till betyg eller högskoleprovresultat. Man pekar på systematiskt gynnande av barn till tandläkare och …

Läs mer

Advokater borde ta större ansvar för att förebygga korruption

5 november, 2019

Advokater har en viktig roll att spela i det förebyggande arbetet mot korruption. I en  intervju i tidningen Advokaten  diskuterar Natali Engstam Phalén på Institutet mot Mutor hur det förebyggande arbetet borde förstärkas och att …

Läs mer

Visselblåsarsystem obligatoriskt från 2021

5 november, 2019

EU:s ministerråd har klubbat ett direktiv som kommer att göra det obligatoriskt med visselblåsarsystem för bolag med fler än 50 anställda eller kommuner med fler än 10 000 invånare. Vidare innebär direktivet en del utökat skydd för visselblåsare vad …

Läs mer
By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.