Blogg

Lantero kommenterar utvecklingen inom branschen och tipsar om vidare läsning. 

Visselblåsarsystem obligatoriskt från 2021

5 november, 2019

EU:s ministerråd har klubbat ett direktiv som kommer att göra det obligatoriskt med visselblåsarsystem för bolag med fler än 50 anställda eller kommuner med fler än 10 000 invånare. Vidare innebär direktivet en del utökat skydd för visselblåsare vad …

Läs mer

Rapport om tystnadskultur

11 oktober, 2019

Brottsförebyggande rådet har kommit med en ny rapport om tysnadskulturer. Både inom organisationer och gentemot rättsväsendet finns det i många fall en oro bland brottsutsatta personer, vittnen eller medarbetare att berätta om missförhållanden. …

Läs mer

Vägledning för samhällsbyggnadssektorn mot korruption

11 oktober, 2019

Intervju  i Di TV med Natali Phalén om mutproblematik i samhällsbyggnadssektorn. Att byggsektorn och närliggande sektorer är korruptionsdrabbade är välkänt. Phalén konkretiserar hur problematiken ser ut rent praktiskt. Kunskap kring …

Läs mer

Antikorruptionsinitiativ från byggbranschen

16 september, 2019

Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel beskriver i en debattartikel i Dagens samhälle de korruptionsutmaningar som präglar byggbranschen. Hon visar på en oroande utveckling och beskriver de strukturer som gör branschen särskilt utsatt, exempelvis …

Läs mer
By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.