Blogg

Lantero kommenterar utvecklingen inom branschen och tipsar om vidare läsning. 

Antikorruptionsinitiativ från byggbranschen

16 september, 2019

Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel beskriver i en debattartikel i Dagens samhälle de korruptionsutmaningar som präglar byggbranschen. Hon visar på en oroande utveckling och beskriver de strukturer som gör branschen särskilt utsatt, exempelvis …

Läs mer

Datainspektionen granskar hantering av personuppgifter

3 september, 2019

Datainspektionen inleder en tillsyn med anledning av ett par incidenter där Region Uppsala har skickat känsliga personuppgifter utan kryptering. ( Länk ) Frågor som behöver besvaras gäller i vilken mån regionen har haft stöd för sin behandling av …

Läs mer

Tryck på bättre korruptionskontroll i offentlig sektor

26 augusti, 2019

Alltfler röster höjs för ett starkare arbete mot korruption inom offentlig sektor. Öppenhet ses allt oftare som en självklar komponent i en sund verksamhetskultur, där man erkänner problem och adresserar missförhållanden. I insändaren nedan …

Läs mer

Etiska felsteg vanlig orsak när vd får sparken

8 augusti, 2019

PwC har kartlagt vad som ligger bakom vd-byten i organisaitoner och konstaterar att etiska felsteg är det vanligaste skälet. Etiska felsteg är sedan förra året vanligare i statistiken än förklaringarna svag lönsamhet eller konflikter med styrelsen. …

Läs mer