Blogg

Lantero kommenterar utvecklingen inom branschen och tipsar om vidare läsning. 

ISO-standard för visselblåsarsystem

23 september, 2020

Sommaren 2021 väntas den nya ISO-standarden för visselblåsarsystem vara klar. Från svensk sida sköts arbetet av en kommitté inom SIS, där bland annat Lantero är engagerade.  Standarden är frivillig och ska vara en vägledning för …

Läs mer

Kort om nya visselblåsarlagen

15 september, 2020

Sverige kommer att implementera EU:s nya visselblåsardirektiv i svensk lag från den 1 december 2021. Alla bolag och organisationer med mer än 50 anställda kommer att behöva inrätta interna visselblåsarsystem , även myndigheter, kommuner och …

Läs mer

Kort om GDPR, Cloud Act och Privacy Shield

15 september, 2020

GDPR ställer höga krav på lagringen av personuppgifter. Det görs olika tolkningar av hur datalagring får ske inom ramen för GDPR, inte minst kopplat till datalagring eller molntjänster genom amerikanska företag.  Amerikanska Cloud Act …

Läs mer

Tystnadskultur i det offentliga

14 september, 2020

I en krönika i Folkbladet skriver Erik Isberg om tystnadskulturen inom Region Västerbotten. Krönikan knyter an till tidigare initiativ från tidningen att uppmärksamma en generell tystnadskultur inom många offentliga verksamheter och den ofta …

Läs mer
By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.