Blogg

Lantero kommenterar utvecklingen inom branschen och tipsar om vidare läsning. 

Dyster utveckling kring mutor i Sverige

23 mars, 2021

Sedan 2010 har Institutet mot mutor löpande samlat in och sammanfattat rättsfall om mutbrott. Syftet är bland annat att ge en bild av hur korruption kan se ut inom enskilda branscher och underlätta för näringslivet att bedöma de korruptionsrisker …

Läs mer

Regeringens plan mot korruption saknar handling

11 februari, 2021

Regeringens handlingsplan mot korruption räcker inte enligt Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet. I en debattartikel på DN Debatt kritiserar han planen för att sakna substans i det att den varken är en egentlig …

Läs mer

Transparency Internationals senaste korruptionsmätning

10 februari, 2021

Europa är fortsatt den minst korruptionsdrabbade regionen i världen enligt Transparency Internationals senaste rapport . Rapporten mäter bara upplevd korruption i offentlig sektor och inte den faktiska underliggande korruptionen, men bör …

Läs mer

Advokatfirman Reims & Co i Helsingfors har valt Lantero som plattform för sitt erbjudande kring visselblåsning

25 januari, 2021

I slutet av året kommer det nya EU direktivet om visselblåsning. Bl.a. kommer det ställa krav på alla företag med minst 50 anställda att ha en visselblåsarkanal som uppfyller vissa kriterier, t.ex. kopplat till anonymitet, former för mottagning …

Läs mer
By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.