Visselblåsarsystem på ramavtal

28 april, 2021

Offentliga verksamheter lägger ofta mycket tid och kraft på att sätta sig in i komplexa frågor för att kunna ställa relevanta krav vid upphandlingar. Trots att kostnaden för ett visselblåsarsystem i praktiken är ganska låg. Många missar att man kan avropa på ramavtal och därmed få hjälp med kravställningen. 

Visselblåsarsystem har under flera år funnits med i flera ramavtal, genom Kammarkollegiet och SKR, men få har hittills utnyttjat möjligheten. 

Redpill Linpro berättar mer på temat här. (engelska)

Se alla blogginlägg

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.