Visselblåsare inom akademin (underliggande artikel på tyska)

20 februari, 2020

I en tysk artikel beskrivs ett antal svenska fall av visselblåsning inom akademin. 

Den återkommande bilden är hur kollegor ser fusk eller patienter som drabbas, försöker uppmärksamma chefer eller kontrollorgan och personligen drabbas hårt i sina karriärer eller socialt. 

I de fall visselblåsarna får rätt har det ofta gått många år av lidande och utsatthet, dessutom kommer en sådan upprättelse sällan att kompensera för de bakslag i karriären som är mer regel än undantag. 

Det finns förstås många fall där det finns dålig substans i de problem som visselblåsare pekar på, men det bör alltid finnas strukturer för att göra rättvisa bedömningar. Dessutom är det värt att vara medveten om de psykologiska mekanismer som gör att de obekväma rösterna ofta trakasseras, osynliggörs och utesluts från sociala sammanhang. 

Hanteringen av visselblåsning handlar till viss del om de formella kanalerna och strukturerna för rapportering och utredning. Men det är också en fråga om kunskap kring psykologiska mekanismer och förmågan att lyfta blicken när en obekväm individ bryter harmonin med anklagelser som utmanar gruppgemenskapen. 

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.