Tystnadskultur i det offentliga

14 september, 2020

I en krönika i Folkbladet skriver Erik Isberg om tystnadskulturen inom Region Västerbotten. Krönikan knyter an till tidigare initiativ från tidningen att uppmärksamma en generell tystnadskultur inom många offentliga verksamheter och den ofta begränsade kunskapen om vad som gäller kring meddelarfrihet och anställdas rättigheter. 

Isberg berättar om ett specifikt fall med en anställd som uppmärksammat problem och blivit bestraffad. Han pekar på den centrala frågan kring att en sund arbetsmiljö kräver ett löpande arbete för att främja kunskap och skapa en god kultur inom organisationer. Enligt Isberg är det en gemensam angelägenhet för media, arbetsgivare och fack. 

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.