Transparency Internationals senaste korruptionsmätning

10 februari, 2021

Europa är fortsatt den minst korruptionsdrabbade regionen i världen enligt Transparency Internationals senaste rapport.

Rapporten mäter bara upplevd korruption i offentlig sektor och inte den faktiska underliggande korruptionen, men bör ändå kunna ses som en rimlig uppskattning av läget i världen. Vidare tas siffrorna fram årligen enligt samma modell, vilket gör att den allmänna utvecklingen kan följas ganska väl.

Nya Zealand och Danmark ligger i topp, medan Sverige, Finland, Schweiz och Singapore delar tredjeplatsen. Norden ligger generellt bra till i mätningen, även om denna blogg tidigare har pekat på en delvis uppblåst självbild i Sverige. Dessutom har Norden samhällen med stor offentlig sektor, vilket i sig tenderar att öka korruptionsriskerna. 

Sett över några år har utvecklingen gått åt fel håll i bland annat Ungern, Polen och Malta, medan Italien, Estland och Grekland sticker ut som positiva exempel i Europa.  

Se alla blogginlägg

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.