Tips under Corona-krisen

24 april, 2020

Mycket har hänt i samhället till följ av coronapandemin, för individer och företag, vad gäller umgängesformer och arbetssätt, prioriteringar och verksamhetsförutsättningar.

Lantero har sett en tudelad bild, där många företag går in i ett överlevnadsläge och skjuter alla projekt de kan på framtiden. Andra fokuserar på vad som kommer efter och utnyttjar läget att beta av sådant som varit eftersatt. Här kommer några reflektioner utifrån vad vi har sett så här långt och tips på vad man som organisation kan passa på att göra. 

* Inventera att göra-listan. Många anställda har svårt att utföra sina ordinarie uppgifter. Se då till att inventera listan över vad som blivit liggande och faktiskt kan göras nu. Vi ser exempelvis många företag som passar på att få visselblåsarsystem på plats och tar tiden att sätta stabila utredningsrutiner.

* Kom i kapp med utbildningar. Många bekantar sig just nu med digitala verktyg och acceptansen är större än vanligt för webbaserade utbildningar. Det är både lättare att få acceptans från arbetsgivaren att initiera utbildningsprojekt med e-learningverktyg och från anställda att faktiskt genomföra utbildningarna. 

* Se över säkerhetsrutiner. Oavsett den övergripande IT-miljön finns det ofta stora säkerhetsbrister i organisationer kopplat till hur de anställda tillämpar rutiner, hanterar lösenord, mm. Finns det webbaserade tjänster (exempelvis visselblåsarsystem) där ni kan etablera flerfaktorsautenticering? Är det möjligt att sprida förståelsen för att känslig information inte bör skickas via mejl (inte ens krypterat) och istället börja arbeta med Rekommenderat e-brev, där försändelserna skyddas med BankID?

* Höj medvetenheten om korruptionsrisker. Det finns utmärkt material till stöd för ett stärkt arbete mot korruption genom Institutet mot mutor. Bland annat kommer en uppdaterad version av Kod mot korruption i näringslivet. 

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.