SIS kommenterar ny visselblåsarstandard

31 augusti, 2021

I en intervju i Dagens Nyheter berättar Projektledare Tina Bohlin om den nya visselblåsarstandarden och vilken betydelse den kan få i förhållande till den nya lagstiftningen på området. 

Tina Bohlin berättar om den internationella samverkan kring att ta fram standarden, vilka verksamheter som berörs och hur man som organisation kan angripa frågan. 

Bland annat beskriver hon hur arbetet blir enklare om man har arbetat med frågan sedan tidigare och redan har någon typ av lösning på plats. Hon beskriver också att standarden inte är direkt kopplad till viss lagstiftning, utan ska vara internationell och generell. Det är därför inte självklart att ett arbete utifrån standarden garanterar att man uppfyller lagkraven. 

Tina Bohlin är också tydlig med betydelsen av att jobba med öppenheten i organisationskulturen för att folk ska våga uttala sig om missförhållanden.   

Se alla blogginlägg

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.