Seminarium på Internationella antikorruptionsdagen

10 december, 2020

På Internationella antikorruptionsdagen, den 9 december, anordnade Transparency International och Institutet mot Mutor ett seminarium. Seminariet tog upp antikorruption som en del av hållbarhetsarbetet inom organisationer samt Agenda 2020 och fäste speciellt avseende vid hur principerna kan omsättas i praktisk handling. 

Som en separat del diskuterades också nationella handlingsplaner och risken att högt ställda ambitioner stannar vid högtidliga ord. 

Deltog i seminariet gjorde

  • Ulrik Åshuvud, Tranparency International Sverige
  • Hayaat Ibrahim, IMM
  • Parul Sharma, människorättsjurist
  • Tomas Kåberger, professor vid Chalmers
  • Cecilia Berglin, SKR
  • Daniel Bruce, Transparency International UK

Seminariet finns att se i sin helhet här

Se alla blogginlägg

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.