Så ska visselblåsardirektivet genomföras i svensk lag

29 juni, 2020

I höstas kom EU:s direktiv om ökad trygghet för visselblåsare. Nu är utredningen om den svenska implementeringen klar. 

I korthet:

  • Lagen träder i rakt i december 2021
  • Bolag med fler än 50 anställda måste ha en visselblåsarkanal
  • Viss samordning av visselblåsarlösningar godtas för bolag med färre än 250 anställda
  • Det undantag som diskuterats för kommuner med färre än 10 000 invånare kommer inte att tillämpas, bland annat för att samtliga svenska kommuner har fler än 50 anställda
  • Vissa specifika krav på både funktionalitet i visselblåsarfunktionen och hur snabbt ärenden ska hanteras

Utredningen innehåller inga stora överraskningar, men är mer långtgående än tidigare regleringar på området och ger en del detaljerad vägledning för hur såväl kanal som handläggningsrutiner bör se ut. 

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.