Rättegång pågår om mutskandalen inom Fastighetsverket

7 oktober, 2020

2017 avslöjade Kalla fakta omfattande missförhållanden inom Statens fastighetsverk. Nu pågår rättegången där sex personer, bland annat en tidigare fastighetschef på verket, misstänks för mutbrott. (Artikel

Fallet är ett tydligt exempel på bristande kontroll inom offentlig verksamhet och senfärdighet när det gäller att agera på missförhållanden. 

Den tidigare anställde Richard Lindvall påtalade under flera år de missförhållanden han såg till generaldirektören innan han valde att gå externt med sina misstankar. Som visselblåsare i fallet är han nu huvudvittne i rättegången. (Artikel)

Fallet kan ses som ett exempel på enskilda individer som varit särskilt förslagna, eller som ett förutsägbart resultat av en naiv myndighetskultur, slapp tillsyn och otillräckliga verktyg för kontrollinstanserna. 

Som så ofta har mutsituationer uppstått i en kultur där offentliga verksamheter möter den privata sektorn. Det som börjar i liten skala växer successivt och kontrollen tycks vara mindre i offentlig verksamhet, där det saknas ägare av kött och blod. 

Richard Lindvall beskriver den frustration han har mött hos tjänstemän inom Riksrevisionen över deras otillräckliga verktyg. Med kommande lagkrav på visselblåsarsystem kompletteras verktygslådan, men det återstår att se om det kommer att innebära någon avgörande förändring.  

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.