Pressträff om stärkt skydd för visselblåsare

21 maj, 2021

Den 20 maj 2021 genomförde arbetsmarknadsminister Eva Nordmark  en pressträff för att berätta om den kommande lagen kring stärkt skydd för visselblåsare.

Det lagförslag som presenteras överensstämmer i stort med det EU direktiv och den svenska utredning som ligger till grund för lagen. De budskap som betonas i pressträffen är:

  • Meddelarskyddet som redan finns idag påverkas inte, den nya lagen kommer komplettera meddelarskyddet, samt ersätta den visselblåsarlag som finns idag.
  • Den nya lagen innebär att skyddet nu breddas till att gälla all verksamhet inom både offentlig och privat verksamhet.
  • Det blir tydligt för arbetsgivare att de har en skyldighet att göra det enkelt för sina medarbetare att anmäla samt att hantera de anmälningar som kommer in via interna visselblåsarkanaler, annars bryter de mot lagen.

Skillnaden mot dagens visselblåsarlag beskrivs som en utökning från att tidigare omfattat endast skydd för visselblåsaren till att även omfatta en tydlig ordning kring hur visselblåsningar ska hanteras.

Vad begreppet tydlig ordning kommer innebära framgår inte. Det nämns återkoppling, uppföljning och kontakt med visselblåsaren. Likaså nämns kravet på sekretess kring visselblåsaren. Men det nämns inget om kravet på oberoende och självständig utredning. Något som varit tydligt i direktivet och den svenska utredningen.

Ta del av pressträffen här.

Se alla blogginlägg

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.