Ny internationell standard för visselblåsarsystem

11 augusti, 2021

Det finns en ny internationell standard för visselblåsarsystem, ISO 37002:2021. Standarden är vägledande och kommer lagom till att den nya EU-lagstiftningen på området träder ikraft i slutet av året. 

En kommitté inom SIS har arbetat med standarden från ett svenskt perspektiv och Lantero har deltagit i kommittén. 

Övergripande kan sägas att det är ett dokument som i möjligaste mån ska vara användbart för företag och organisationer i alla länder, oavsett lokal lagstiftning. Standarden syftar därför till att belysa olika perspektiv man behöver förhålla sig till och problemområden som aktualiseras i olika grad beroende på rådande förutsättningar. Standarden är mindre inriktad på att förhålla sig till specifik lagstiftning. 

Från Lanteros perspektiv skulle standarden kunna ha varit tydligare kring informationssäkerhetsfrågor och tydligare belyst de risker som gäller interna ärendehandläggare, men täcker i stort in de flesta viktiga frågorna på området. 

Se alla blogginlägg

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.