Mutåtal i Region Östergötland

21 januari, 2021

Riksenheten mot korruption åtalar 12 personer inom Region Östergötland för tagande av muta. (artikel) Det handlar om föremål som mobiltelefoner, surfplattor, tv-spelskonsoller och presentkort till ett sammanlagt värde om strax över 20 000 kronor.

Företaget som ligger bakom de misstänkta mutorna, Labcenter, stod senast i höstas i centrum i en liknande situation med Sjöfartsverket. 

Att mutsituationer ofta dyker upp i mötet mellan privat och offentlig sektor är ett välkänt mönster. Vanligt är också den grad av aningslöshet som tycks prägla de inblandade personerna. Sannolikt har de relativt låga summorna spelat in och skapat en känsla av att ”det ändå är ok”. Det är också möjligt att den svenska självbilden om att vi i vår kultur inte ägnar oss åt korruption, i sig kan vara en faktor som gör svenskar extra aningslösa och benägna att rationalisera sitt beteende. 

Som organisation kan man hjälpa sina medarbetare att bli mer medvetna genom att aktivt diskutera frågan i olika sammanhang. En bra tumregel för att avgöra vad som är ok är Lanteros 3 L:

Är det Lagligt?
Är det Lämpligt?
Vill jag Läsa om det här i tidningen? 

Se alla blogginlägg

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.