Lång väg kvar för implementering av EU-direktiv

7 april, 2021

I december i år ska det nya EU-direktivet om visselblåsning vara implementerat i nationell lagstiftning inom unionen. Många länder ligger dock efter i arbetet. Två tredjedelar av alla EU-länder hade i februari i år inte ens påbörjat arbetet, alternativt just inlett det. 

För Sveriges del var förslaget på remissrunda från förra sommaren fram till i mitten av oktober 2020, vilket innebär att man ligger långt fram jämfört med övriga unionen. Samtidigt ska nämnas att lagstiftningsprocessen skiljer sig åt mellan länderna, exempelvis vad gäller remissförfaranden. Vidare kan länder som är sent igång med sitt arbete ta avstamp i det arbete som gjorts i exempelvis Sverige. Det gör både processen potentiellt snabbare och ger förutsättningar för mer enhetlig implementering inom unionen. 

Se alla blogginlägg

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.