Kort om nya visselblåsarlagen

15 september, 2020

Sverige kommer att implementera EU:s nya visselblåsardirektiv i svensk lag från den 1 december 2021.

Alla bolag och organisationer med mer än 50 anställda kommer att behöva inrätta interna visselblåsarsystem, även myndigheter, kommuner och regioner.

Det 800 sidor långa betänkandet som i juni lämnades till regeringen innebär bland annat:

 • Anonymitetsskydd för visselblåsaren ska kunna garanteras. 
   
 • Utredare av ärenden måste vara oberoende och självständiga.
   
 • Vissa formkrav på mottagning av ärenden, exempelvis möjlighet att ta emot rapportering både muntligen och skriftligen.
   
 • Handläggning behöver ske inom viss tid och det ska vara möjligt att återkoppla med information till uppgiftslämnaren.
   
 • Data måste lagras på ett säkert sätt.
   
 • Avskräckande viten för den som inte uppfyller kraven.
   
 • Det ska finnas en utpekad ansvarig för kanalen.

Lantero uppfyller de krav som ställs och följer utvecklingen för att alltid ligga i framkant. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.