Kort om GDPR, Cloud Act och Privacy Shield

15 september, 2020

GDPR ställer höga krav på lagringen av personuppgifter. Det görs olika tolkningar av hur datalagring får ske inom ramen för GDPR, inte minst kopplat till datalagring eller molntjänster genom amerikanska företag. 

Amerikanska Cloud Act ger amerikanska myndigheter möjligheter att komma åt företags data på ett sätt som inte är förenligt med GDPR. Alla amerikanska företag lyder under Cloud Act, oavsett var datan lagras. Tidigare har många europeiska företag lutat sig mot en överenskommelse mellan EU och USA som heter Privacy Shield för att möjliggöra användandet av amerikanska molntjänster. Under sommaren underkändes dock Privacy Shield av EU-domstolen.  

Lantero har från början jobbat med en svensk systemlösning och använder en svensk underleverantör för sin datalagring. 
 

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.