Kommer fler våga blåsa i pipan?

8 september, 2020

Dagens Juridik publicerar en debattartikel av Karin Schurmann och Josefine Syrén på Kompass Advokat. De sammanfattar på ett föredömligt kortfattat sätt de stora dragen i det nyligen antagna EU-direktivet om visselblåsning. Väl värd att läsa. Men..

Frågan i artikelns rubrik, om fler kommer våga blåsa i pipan, blir dock inte besvarad. Men om det blir fler visselblåsningar i sig är kanske inte det långsiktigt viktigaste resultatet av lagstiftningen. 

Istället bör vi eftersträva ett klimat där organisationer ser det som en självklarhet att det ska vara möjligt att anmäla. Och medarbetare och andra intressenter känner att de har den möjligheten på ett tryggt och säkert sätt.

Det primära syftet att skaffa ett visselblåsarsystem ska inte vara lagefterlevnad. Det handlar om att bygga ett klimat av förtroende inom verksamheten där felaktigheter uppmärksammas tidigt. Därmed kan större skador undvikas. Om det leder till att fler kommer blåsa i pipan återstår att se, men nu skapas iallafall de rätta förutsättningarna.

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.