Initiativ till visselblåsarfunktion i Västerbotten

27 januari, 2020

Oppositionen i Region Västerbotten kritiserar den politiska ledningen efter de problem inom hjärtmottagningen som SVT rapporterat om, bland annat kopplat till brott mot meddelarskyddet. (Läs mer)

Oppositionsregionrådet Nicklas Sandström (M) kräver att man inför ett visselblåsarsystem och pekar på andra regioner som gått före på området. Regionrådet Peter Olofsson (S) ser inget sådant behov och anser att det ändå inte hade hjälpt i det aktuella fallet. 

Liksom ofta landar diskussionen i en trubbig syn på visselblåsarsystem som funktion, med fokus på den anonyma kanalen. Den stora nyttan ligger dock oftast i de signaler man sänder som organisation. Hur man ser på rådande lagar och regler, vilket ansvar man har som anställd, att missförhållandet är viktigare än vem som uppmärksammar det, att man är beredd att sätta upp strukturer som i möjligaste mån skyddar alla berörda och att man inte är rädd för oberoende bedömningar av det som uppmärksammas.

Lantero rekommenderar kontakt med kollegorna inom Region Norrbotten, som Lantero har hjälpt med en visselblåsarlösning.   

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.