Hårt slag mot Kravmärkningen av kött

17 februari, 2016

Två livsmedelsföretag på Gotland pekas ut som ansvariga för att stora mängder kött under flera år ska ha felmärkts och sålts på den svenska marknaden. Dels rör det sig om utländskt kött som klassats som svenskt och dels om kött som felaktigt uppgivits vara kravmärkt.

Ärendet aktualiserar livsmedelsbranschens trovärdighetsproblem. Kanske dags för ett visselblåsarsystem på branschnivå?

http://www.dn.se/ekonomi/gotlandska-foretag-anklagas-for-storskaligt-kottfusk/?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=dn

Se alla blogginlägg

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.