Déjà vu för Anders Kompass

9 oktober, 2020

Anders Kompass fick mycket uppmärksamhet när han som högt uppsatt tjänsteman inom FN tog strid med den egna organisationen för att komma tillrätta med systematiska sexuella övergrepp i Centralafrikanska republiken. 

Kompass lämnade FN 2016 och gjorde klart vad han ansåg skulle behöva hända för att komma åt problemen. I en artikel beskriver han en känsla av déjà vu när en färsk rapport visar på att snarlika problem ändå fortgår.

Fallet är typiskt såtillvida att problemet i huvudsak handlar om viljan att åtgärda missförhållanden. Kända problem sopas ofta under mattan om de blir obekväma. Lösningen som Kompass pekar på är att bygga robusta strukturer, med tillräckliga resurser, ett tydligt oberoende och långtgående mandat.  

Precis som vid etableringen av visselblåsarsystem är rapporteringskanalen bara en liten del av ett större pussel, där målet mest handlar om att bygga sunda kulturer. 

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.