Bra att känna till om visselblåsning

29 juni, 2021

Snart kommer den nya visselblåsarlagen. Intresset är stort, bl.a. för vad du som företagare ska göra för att på bästa sätt följa lagen och få största möjliga affärsnytta. Lantero bjöds in till ett webbseminarium med Nordea Private Banking för att dela med sig av tankar och erfarenheter. Resultatet ser du här uppdelat i tre korta filmer som var och en fokuserar på ett relevant område. Utan att gå in för djupt ger de dig en bra överblick över utmaningar och möjligheter. 

Del ett: Vad innebär den nya visselblåsarlagen?

https://www.youtube.com/watch?v=w58-_XqrSdA

Del två: Visselblåsarprocessens fyra steg som du bör känna till.

https://www.youtube.com/watch?v=jGb3C-pVwvc

Del tre: Vilken typ av ärenden kan du förvänta dig och hur får du störst nytta av en visselblåsarkanal?

https://www.youtube.com/watch?v=Uwd6-HbQEWo

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.