Advokatfirman Reims & Co i Helsingfors har valt Lantero som plattform för sitt erbjudande kring visselblåsning

25 januari, 2021

I slutet av året kommer det nya EU direktivet om visselblåsning. Bl.a. kommer det ställa krav på alla företag med minst 50 anställda att ha en visselblåsarkanal som uppfyller vissa kriterier, t.ex. kopplat till anonymitet, former för mottagning och oberoende hantering av ärenden. Det kommer innebära en utmaning då många bolag saknar interna resurser för en oberoende utredning och för att upprätta nödvändiga tekniska lösningar. Det Reims & Co nu kan erbjuda är ett smidigt sätt, även för mindre företag, att få en visselblåsarkanal som lever upp till de nya reglerna. 

Kännedomen om det nya direktivet är fortfarande lågt. Reims & Co inleder nu en serie webinars på temat. Om du är intresserad kan du anmäla dig här första webinariet är 11 februari (obs webinaret hålls på finska).

Se alla blogginlägg

by continuing to browse or by clicking ok, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. to learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.