Blogg

Lantero kommenterar utvecklingen inom branschen och tipsar om vidare läsning. 

Skillnader i nationell implementering

14 april, 2021

Implementeringen av EU:s visselblåsardirektiv skiljer sig åt en del mellan länderna. Ett exempel är vilka ärenden som kan rapporteras med skydd av lagen. Som direktivet ser ut är det upp till länderna att besluta om överträdelser av nationell …

Läs mer

Lång väg kvar för implementering av EU-direktiv

7 april, 2021

I december i år ska det nya EU-direktivet om visselblåsning vara implementerat i nationell lagstiftning inom unionen. Många länder ligger dock efter i arbetet. Två tredjedelar av alla EU-länder hade i februari i år inte ens påbörjat arbetet, …

Läs mer

Dyster utveckling kring mutor i Sverige

23 mars, 2021

Sedan 2010 har Institutet mot mutor löpande samlat in och sammanfattat rättsfall om mutbrott. Syftet är bland annat att ge en bild av hur korruption kan se ut inom enskilda branscher och underlätta för näringslivet att bedöma de korruptionsrisker …

Läs mer

Regeringens plan mot korruption saknar handling

11 februari, 2021

Regeringens handlingsplan mot korruption räcker inte enligt Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet. I en debattartikel på DN Debatt kritiserar han planen för att sakna substans i det att den varken är en egentlig …

Läs mer
By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.