Blog

Lantero comments on industry trends and provides advice on further reading.

Så ska visselblåsardirektivet genomföras i svensk lag

29 juni, 2020

I höstas kom EU:s direktiv om ökad trygghet för visselblåsare. Nu är utredningen om den svenska implementeringen klar. I korthet: Lagen träder i rakt i december 2021 Bolag med fler än 50 anställda måste ha en visselblåsarkanal …

Read more

Kan handläggningen vara mer kostsam än de underliggande missförhållandena?

13 maj, 2020Read more

Tips under Corona-krisen

24 april, 2020Read more

Visselblåsare inom akademin (underliggande artikel på tyska)

20 februari, 2020Read more
By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.